การกำหนดความต้องการของระบบ

Posted on May 14, 2015 (18 views)

เทคนิควิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (Techniques Requirements)

– Questionnaire ใช้แบบสอบถาม
– Interview ใช้การสัมภาษณ์
– Observation / Experiment ใช้การสังเกตุและทดลอง
– Existing document ใช้เอกสารที่มีอยู่
– Brainstorm ระดมสมอง
– Prototype อ้างอิงจากข้อมูลเดิมที่มีอยู่

การเริ่มต้นและการวางแผนโครงการการพัฒนาระบบ

Posted on May 14, 2015 (16 views)

โครงการริเริ่มและการวางแผน (Project Initiating and Planning : PIP)

– สิ่งที่จะต้องพิจารณาเมื่อมีการตัดสินใจเกี่ยวกับ PIP และการวิเคราะห์
– วิธีใช้ความพยายามมากควรจะใช้จ่ายเกี่ยวกับกระบวนการ PIP?
– ทำไม PIP ดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ท้าทาย?

INT605 การระบุและการเลือกระบบการพัฒนาโครงการ (Identifying and Selecting Systems Development Projects)

Posted on May 11, 2015 (26 views)

– อธิบายการระบุโครงการและขั้นตอนการคัดเลือก

– อธิบายการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์กรและระบบสารสนเทศ (IS) ขั้นตอนการวางแผนและความสัมพันธ์ของพวกเขา

– อธิบายถึงวิธีการวางแผน IS สามารถนำมาใช้เพื่อช่วยในการระบุและการเลือกระบบการพัฒนาโครงการ

– วิเคราะห์มีการวางแผนการฝึกอบรมที่จะคาดการณ์ผลกระทบของโครงการที่อยู่ในวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

– อธิบายสามชั้นเรียนของอินเทอร์เน็ตใช้งาน e-Commerce: อินเทอร์เน็ต, อินทราเน็ตและเอ็กซ์ทราเน็ต

3 ผ่าน (เวลาผ่าน รายได้ผ่าน เรียนผ่าน)

Posted on December 11, 2014 (332 views)

Intro..
..เวลาก็ยังคงเดินด้วยความเร็วเท่าๆกันทุกๆวัน ความรู้สึกของคนเราเท่านั้นล่ะที่มโนเอาไปว่าเวลามันเดินเร็ว และมันเป็นมาอย่างนี้มาโดยตลอด อะไรต่างๆเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมามากมาย มีทั้งที่ทำให้เรามีความสุข และความทุกข์ผสมปนๆกันไป ผมนั่งเขียนบทความ Entry นี้ไป นั่งคิดนั่งนึกถึงเรื่องราวในช่วงเวลาหนึ่งปีที่กำลังจะผ่านไปอีกแล้ว..

เวลาผ่าน..
ณ เวลานี้ที่ผมนั่งพิมพ์บทความตามความคิดสดๆ ร้อนๆ ตรงนี้ใกล้ครบ 1 ปีอีกแล้ว (บทความปี 2014) ในปี 2014 หรือพ.ศ. 2557 นั้นผมเองลองกลับไปดูตัวบทความที่พิมพ์ไว้ไม่ได้ระบุไว้ว่าเป้าหมายของปีนี้เลยว่าต้องทำอะไรให้สำเร็จ คิดไปก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไม่ได้ได้ตั้งเป้าหมายไว้ หลายคนชอบบ่นให้ผมฟังว่าไม่มีเวลา.. ผมว่าจริงๆในทุกๆวันเรามีเวลาเท่ากันนะครับ 24 ชั่วโมงที่เราจะเลือกทำอะไร เรากำหนดมันได้ เลือกที่จะนอนอยู่บนที่นอนสบายๆ …

#INT602 Sorting (3/3) [Merge Sort, Quick Sort, Sorting Large Records , External Sorting]

Posted on November 11, 2014 (471 views)

Merge Sort
ที่เรียก Merge Sort เพราะใช้เทคนิค Merge เป็น Lists ที่ Sort แล้ว 2 อันมาทำการ Merge กัน (BigO = N Log N) โดยวิธีง่ายๆที่ทำกันอยู่คือมี Array 3 อัน เช่น A, B เก็บข้อมูลที่ Sort แล้ว และ Array C ไว้เก็บผลลัพธ์ โดยการเปรียบเทียบใน Array 2 อันนั้น จะดูว่าตัวไหนน้อยกว่าก็ Copy ไปเก็บไว้ใน …

#INT602 Sorting (2/3) [ Shell Sort, Heap Sort]

Posted on November 11, 2014 (428 views)

Shell Sort
จริงๆแล้ว Shell Sort ควรจะเรียกว่า Diminishing increment sort เพราะเทคนิคที่ใช้คือมีการใช้ Increment หลายๆค่า โดยเริ่มจากค่าที่มากไปยังค่าที่น้อย แต่ชื่อมันยาวก็เลยเรียก Shell Sort และอีกประการหนึ่งคือคนที่คิดชื่อ D.L. Shell (1959) ประเด็นสำคัญของ Shell Sort จะมีเรื่อง increment sequence เข้ามาเกี่ยวข้อง โดยลักษณะของ sequence จะเป็นลักษณะ h1, h2, … , ht และโดยส่วนใหญ่ h1=1

แต่จริงๆแล้ว shell sort เริ่มมาจากการ insertion …

#INT602 Sorting (1/3) [Insertion Sort, Selection Sort, Bubble Sort , Cocktail Shaker Sort]

Posted on November 10, 2014 (374 views)

Sorting การจัดเรียงข้อมูล ทำไมถึงต้องเรียน Sorting เพราะอย่างหนึ่งคือเป็นพื้นฐานของ Algorithm และอีกอย่างหนึ่งคือมันน่าสนใจ โดยการ Sorting มีหลายวิธีในการทำ และแต่ละวิธีก็จะมีประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน ณ ปัจจุบันนี้ความจพเป็นในการเขียน code น้อยเพราะสามารถหาข้อมูลได้จาก Internet ทั่วไป

Differences in environment  เป็นการแบบการเก็บข้อมูลใน Memory ซึ่งจะได้สองลักษณะคือ

External Sorting กรณีนี้ข้อมูลที่เก็บได้ไม่ได้เก็บไว้ใน Main Memory อาจจะเก็บไว้ใน External Hard disk, Tapes หรืออื่นๆ Algorithm ที่เกิดขึ้นมาสำหรับ External Sorting ไม่เยอะเพราะถูกจำกัดจากคุณลักษณะของที่ที่เก็บข้อมูล เช่นการเก็บข้อมูลใน Disk ก็จะสามารถ …

#INT602 Priority Queues (3/3) [Binomial Queues]

Posted on November 08, 2014 (423 views)

Binomial Queues
คุณสมบัติของ Priority Queues ทั่วไปที่เป็น Heap ไม่สนับสนุนการ Merge ทำให้ Binomial Queues เป็น Priority Queues ที่สนับสนุนการ Merge นั้นเองโดยสามารถใช้ Insert และ DeleteMin ได้ปกติ

Binomial Queues Structure คุณสมบัติโครงสร้างอาจจะดูซับซ้อน แต่คุณสมบัติลำดับยังเหมือนกับ Heap ทั่วไป เพราะค่าที่ Root Node จะมีค่า Priority สูงที่สุด ความแตกต่างคือมันจะมี Heap หรือ Trees หลายๆต้นได้ใน Binomial Queues …

#INT602 Priority Queues (2/3) [Basic Heap Operations]

Posted on November 07, 2014 (308 views)

Insert  การเพิ่มข้อมูลเข้าไปใน Heap นั้นจะพิจารณาโครงสร้างก่อนหลังจากนั้นจะพิจารณาลำดับทีหลัง เมื่อถึงขั้นตอนตรวจสอบหรือพิจารณาลำดับแล้วนั้นในหนังสือที่เรียนจะใช้คำว่า “Percolate up” ซึ่งลักษณะที่เกิดขึ้นจะมีการปรับตำแหน่งของค่าที่ Inert เข้าไปเมื่อมีค่า Priority ที่มากกว่านั้นเอง ตัวอย่างการ Insert ดังนี้

DeleteMin การลบค่า Node ซึ่งเป็นการการเพราะใน Heap ค่าน้อยสุดหรือที่มี Priority มากที่สุดจะอยู่ตรง Root Node ตัอย่างเช่น…

#INT602 Priority Queues (1/3) [Binary Heap, Structure Property, Heap Order Property]

Posted on October 31, 2014 (489 views)

 ทำไมต้องมี Priority Queues ? เพราะบางอย่างมันฉุกเฉิน บางอย่างมันจำเป็น เช่น ในชีวิตประจำวันรถพยาบาลรับคนเจ็บในกรณีฉุกเฉิน ควรจะมี Priority Queue ตัวอย่างในทางเทคนิคเช่นใน OS จำเป็นต้องมี Priority Queue ในการ Task Program ที่ทำงานอยู่ ในการทำงานหลายๆโปรแกรมพร้อมๆกัน อย่างที่เราเคยชินคือเปิดเพลงฟังไปด้วย เปิดเว็บไซต์อ่านข้อมูลไปด้วย หรือเกิดอยากเล่นหุ้น เปิดตารางหุ้นไปด้วย และอาจจะกำลังพิมพฺ์งานอยู่ด้วย OS จำเป็นต้องรู้ว่ามี Task …

บรรยายประสบการณ์ธุรกิจ ตอน เรื่องเล่าจากพี่ถึงน้อง

Posted on October 14, 2014 (316 views)

ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีโอกาสได้ไปเป็นหนึ่งในผู้บรรยายเกี่ยวกับผู้ประกอบการ ประสบการณ์ในการทำธุรกิจ รู้สึกยินดีมากที่นานๆจะได้ทำอะไรอย่างนี้ ได้กลับมาจับไมค์อีกครั้งหลังจากไม่ได้ไปยืนพูดบรรยายหน้าห้องที่มีคนฟังเยอะๆ นานมามากแล้ว.. ตื่นเต้นดีครับ ซึ่งผมได้เดินทางไปบรรยายที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ใช้บริการสายการบิน AirAsia อย่างเคยครับกำหนดการวันเวลาบินก็ดังนี้ครับ

ครั้งนี้บอกตามตรงช่วงเช้าของวันที่ 6 มีเรื่องยุ่งๆหลายอย่างก่อนจะได้ออกจากบ้านต้องเตรียมเอกสารสำหรับส่งสินค้าที่เตรียมส่งออก ทำเอาไปถึงสนามบินสายเกือบตกเครื่องกันเลยครับ ต้องบอกเลยว่าพนักงานสายการบินตรงเคาน์เตอร์ด้านหน้าจุดเช็คอินบริการไม่ค่อยดีครับ พูดจาไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่ แต่ก็เอาเถอะผมไปสายเองยอมรับผิดไม่อยากจะโวยวาย..

ไปถึงสุราษฎร์ฯ ก็มีเพื่อนหน้าตาดีใจดีทั้งสองท่านมารอรับ (joyjeaun.zaymagutae, HengPSU) ต้องขอบคุณมากกันเลยครับ ทำเอาสะดวกสะบายแบบชิวๆ ไปตลอดทาง แถมมีเพื่อนอย่าง ctonz ให้ที่พักพิงซุกหัวนอนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับ เรียกได้ว่าความสบายคูณสองกันเลยครับ แต่น่าเสียดายที่รอบนี้เจ้าบ้าน …

#INT602 Hashing

Posted on September 03, 2014 (322 views)

Hashing เป็นการเก็บข้อมูลในตาราง ด้วยเวลาคงที่โดยเฉลี่ย..

General Idea ค่าที่ได้ใน TableSize เริ่มต้นที่ 0 เพราะมีความหมายกับผลลัพธ์ เพราะค่าอาจจะได้ออกมาเป็น 0 นั้นเอง

Hash Table เป็นวิธีเก็บข้อมูลในตารางโดยใช้ Key อ้างอิงไปในตารางส่วนใหญ่เป็นตัวเลข Alpha base, Alphanumeric ฯลฯ

ตัวอย่างการเก็บค่าใน Hash Table ซึ่งการนำค่าไปเก็บนั้นขึ้นอยู่กับการเลือก Function ของผู้ใช้งาน โดยจากรูปอาจจะกำหนดค่าจากตัวเลขของตารางมาอ้างอิงชื่อ หรือเพื่อ Insert ข้อมูลลงไปนั้นเอง
Hash Function
ผลลัพธ์ที่ได้จาก …

#INT602 B-Trees

Posted on September 03, 2014 (477 views)

B-Trees เป็น Search Trees ลักษณะหนึ่ง ข้อมูลเก็บใน Terminal Nodes เท่านั้น และข้อมูลจะเรียงจากน้อยไปหามาก

จากรูปภาพ B-Tree ที่มี Order = 4 ค่าของ Terminal Nodes จะมีค่าได้ไม่เกิด 4 กลุ่ม ในแต่ละ Sub Trees นั้นๆ  ค่าของตัวเลขบน Root Node …

#INT602 AVL Trees

Posted on September 02, 2014 (351 views)

ชื่อ AVL  Trees ก็มาจากชื่อคนคิดที่ชื่อว่า Adelson-Velskii and Landis ครับ และ AVL Trees มีคุณสมบัติโครงสร้างเพิ่มขึ้น ทุก Nodes Left และ Right จะมี Sub Trees เท่ากันซึ่งเรียกได้ว่าเป็น Perfect Sub Trees และส่วนที่สำคัญในการเช็คข้อมูลเรื่อง Balanced นั้นคือ ความสูงของ Left และ Right จะมีความสูงได้ต่างกันไม่เกิน 1 ระดับเท่านั้น ตัวอย่าง AVL Trees และที่ไม่ใช้ AVL Trees …

#INT602 Binary Search Trees

Posted on September 01, 2014 (340 views)

สำหรับเรื่องนี้การค้นหาข้อมูลใน Trees นั้นสิ่งที่สำคัญก็คือสมมติฐานของข้อมูลที่อยู่ใน Trees ที่เก็บใน Nodes จะเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น (Integers) และค่าใน Nodes นั้นจะไม่มีค่าซ้ำกัน.. (เป็นสมมติฐานตามชีสครับ)

โครงสร้างของ Binary Trees ทุกๆค่าใน Left subtree จะน้อยและ Right subtree จะต้องมีค่ามากกว่าตัวมัน

จากรูปทางขวามือไม่ใช่ Binary Search Tree เพราะ 7 เป็น Sub …

#INT602 Trees ,Binary Trees และ Expression Trees

Posted on August 24, 2014 (470 views)

Trees
เป็นการเก็บข้อมูเลเป็นลำดับชั้น โครงสร้างคล้ายต้นไม้ โดยตามความหมายในชีสที่อาจารย์พูดซ้ำๆว่า Tree is collection of nodes. The collection can be empty. โดยจะมี Root node เป็นแกนกลางหรือราก ถ้าเทียบเป็นระดับก็จะอยู่ใน Level 0 นั้นเองครับ และตรง Root Node ก็จะไม่สามารถมีค่าว่างได้ แม้ว่า Tree ต้นนี้จะมีค่าเพียงแค่ 1 ค่าก็ถือว่าเป็น Root node เช่นกัน สำหรับแขนที่เชื่อมต่อระหว่าง Root Node ไปยัง Child นั้นจะเรียกว่า Parent …

#INT602 Queue

Posted on August 21, 2014 (299 views)

Queue
เป็นลักษณะข้อมูลคล้าย Lists ข้อมูลเข้าและออกค้นละข้าง เข้าก่อนออกก่อน (First-In-First-Out) โดยลักษณะของ Queue Model นั้นจะเป็นลักษณะแบบเพิ่มข้อมูลจากข้างหลังและลบข้อมูลจากข้างหน้า
Array Implementation of Queues
สำหรับโครงสร้างข้อมูลในรูปแบบ Array ของ Queue นั้น จะมีตัวแสดงหรือตัวเช็คตำแหน่งของหัวคิว (QFront) และท้ายคิว (QRear)

จากรูปสังเกตุว่า Qf และ Qr จะมีการปรับตำแหน่งตลอดเวลา เมื่อคิวแรกมีการ Execute ไปแล้ว …

#INT603 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และความสัมพันธ์กับเทคโนโลยี

Posted on August 15, 2014 (420 views)

เป็นบทที่สองแล้วครับสำหรับวิชา INT603 ในบนนี้ก็จะกล่าวถึงเรื่องดังต่อไปนี้ครับ

การอธิบายและการกำหนดกระบวณการทางธุรกิจและความสัมพันธ์กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมิณบทบาทของระบบการให้บริการระดับต่างๆ การจัดการธุรกิจและความสัมพันธ์
อธิบายถึงวิธีการใช้งานขององค์กร การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
อธิบายการทำงานเป็นทีม โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุน
ประเมินบทบาทของฟังก์ชั่นระบบสารสนเทศในการดำเนินธุรกิจ

กระบวนการทางธุรกิจ (Business Processes) และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Systems)

ขั้นตอนการดำเนินงานของวัตถุดิบ, ข้อมูล และความรู้
ชุดกิจกรรมและขั้นตอน
อาจจะเชื่อมโยงกับพื้นที่ทำงานหรือการข้ามสายงานด้วย

Businesses : สามารถมองเห็นเป็น collection ของกระบวนการทางธุรกิจ กระบวนการทางธุรกิจอาจจะเป็นได้ทั้งทรัพย์สินและหนี้สิน หรือสูญเสีย (Liabilities)

ตัวอย่างกระบวนการทางธุรกิจ : อาจารย์ยกตัวอย่างมหาลัย และกรมที่ดิน สิ่งกรมที่ดินทำมาเมื่อหลายปีก่อน กระบวนการทำงานก็คงคงเดิมอยู่ พูดถึงว่าโฉนดที่ดินจะเป็นตัวจริงก็ต้องเป็นตัวที่อยู่ในสำนักงานพื้นที่นั้นๆ กระบวนการทำงานหลายๆอย่างตั้งแต่หลายปีที่ผ่านมาก็ยังคงเหมือนเดิมกับวันนี้ ระยะเวลาเข้าใช้บริการก็นานเหมือนเดิม ด้วยจากสาเหตุหลายๆด้าน ที่มีการเอา Information System เข้าไปเพื่อเก็บข้อมูลเท่านั้นไม่ได้ เข้าไปดำเนินการเต็มรูปแบบ…

#INT601 Architecture และ History of Computers

Posted on August 15, 2014 (901 views)

เป็นวิชาที่สรุปผมมาสรุปช้าหน่อยครับ เพราะด้วยหลายๆอย่างทั้งงาน เรื่องยุ่งๆ บวกด้วยความขี้เกียดของผมเองด้วย เอาล่ะมาว่าด้วยตัววิชากันเลยดีกว่า โดยอาจารย์พูดถึงวัถุประสงค์ของวิชาดังนี้

ประวัติของคอมพิวเตอร์และการพัฒนาของระบบคอมพิวเตอร์
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Architecture ของ von Neumann
ระดับการออกแบบและการพัฒนาคอมพิวเตอร์
พูดคุยเกี่ยวกับเครื่องมือและการออกแบบในแต่ละระดับ
เปรียบเทียบและวัดประสิทธิภาพต่างๆของระบบคอมพิวเตอร์

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture)
คำนิยามเกี่ยวกับ Computer Architecture นั้นมีหลายๆท่านได้กล่าวไว้ดังนี้

Baer : การออกแบบเพื่อระบบคอมพิวเตอร์ที่บูรณาการสำหรับโปรแกรมเมอร์
Hayes : การศึกษาโครงสร้างการทำงานและออกแบบคอมพิเวตอร์
Abd-Alla : ออกแบบระบบพิเศษ สำหรับผู้ใช้ทั่วไปและระบบย่อยๆในแต่ระดับ
Foster : ศิลปะแห่งการออกแบบคอมพิวเตอร์ เป็นความสุขในการทำงาน
Hennessy : เชื่อต่อระหว่างฮาร์แวร์และซอฟแวร์ระดับต่ำสุด

จากนิยามก็มีต่างๆนานๆครับ ซึ่งหัวใจหลักยังไม่ถึงครับ โดยรูปแบบทั่วไปที่พูดถึงกันก็จะเป็นการออกแบบ/ โครงสร้าง, ศิลปะ, ระบบ และเครื่องมือสำหรับโปรแกรมและแอพพลิเคชั่น รวมถึงหน้าตาด้วย เช่นนั้น สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) จึงอ้างถึงคุณลักษณะ …

#INT602 Lists, Stacks และ Queues

Posted on August 08, 2014 (463 views)

Lists
โครงสร้างข้อมูลที่ธรรมดาที่สุด และในโปรแกรมจะได้พบเจอทั้ง Lists, Stacks และ Queues เป็นโครงสร้างอย่างชัดเจน เพราะโครงสร้างข้อมูลคือส่วนที่สำคัญ
บทสรุปของประเภทข้อมูล (Data Types)
พื้นฐานปกติทั่วเป็นที่ควรจะเป็นคือข้อมูลในแต่ละโปรแกรมหรือ code ที่เขียนเป็นโปรแกรมต่างๆนั้น ไม่ควรที่จะเกิน 1 หน้า 4A เพราะความเชื่อของสมองในการเข้าใจข้อมูลจะไม่เกิดนี้

วิธีการแก้ปัญหาคือการรวมไว้ใน Modules เดียวก็แยกออกมาเป็นหน่อยย่อยๆเล็กๆ ข้อดีของ Modules คือทำให้โปรแกรมนั้นๆอ่านง่ายขึ้น หรืออาจจะแยกเป็นข้อๆดังนี้

แก้ข้อผิดพลาดง่ายขึ้น
พัฒนาโปรแกรมได้ต่อ
หากมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงก็ง่ายต่อการแก้ไข

The List ADT
ชุดข้อมูลที่สามารถบ่งบอกตำแหน่งได้ การเก็บข้อมูลใน List นั้นถ้าไม่มีข้อมูลระบบจะแสดงเป็น 0 หรือ null ข้อเสีงของ List ทางคอมพิวเตอร์คือการเก็บข้อมูลจะมี Error ง่าย และเมื่อเรามี List …

#INT603 เทคโนโลยีและองค์กร/ข้อมูลและสารสนเทศ

Posted on August 08, 2014 (312 views)

ตอนสุดท้ายของ Chapter 1 ครับ การพึงพาอาศัยระหว่างองค์กรและเทคโนโลยี.. ในตอนนี้อาจจะสรุปงงๆ นิดหน่อยนะครับ เพราะเรียนมาหลายวันแล้วลืมไปเยอะเหมือนกัน
ระบบสารสนเทศ
ชุดองค์ประกอบที่เชื่อมโยงกัน ใช้เก็บรวมรวมข้อมูล ดำเนินงานและเผยแพร่ข้อมูล สนับสนุนการตัดสินใจ ประสานงานและความคุม

สาระสนเทศ (Information) กับข้อมูล (Data) : ในส่วนนี้สารสนเทศกับข้อมูลแยกให้ชัดเจนคือ
Data คือ ข้อมูลดิบ
Information คือ ข้อมูลโดยสรุป

อาจารยได้อธิบายและยกตัวอย่างออกมาเป็นรูปแบบการแบ่งชั้นของข้อมูลดังนี้ครับ

สำหรับกรณี Information และ Data นั้นแตกต่างกันอย่างชัดเจนในส่วนของลักษณะ

ข้อมูลสินค้าในแต่ละรายการในห้างสรรพสินค้า ว่ารหัสสินค้าอะไร ชื่อสินค้า …

#INT602 Pseudocode และการวิเคราะห์เวลาการทำงาน/การคำนวณเวลาด้วย Big-Oh

Posted on August 01, 2014 (500 views)

Algorithm เป็นคำที่มาจากภาษาอาหรับ หมายถึงการอธิบายขั้นตอนการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเป็นระบบ
Pseudo-code
ในศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์ Algorithm จะเข้ามาสื่อสารเพื่อให้ทำงานตามคำสั่งที่ได้เขียนไว้ โดยทุกอย่างที่เรามองเห็นรอบตัวนั้นสามารถอธิบายได้ในรูปแบบ Algorithm ทั้งนั้น แต่จะไม่ได้ถูกอธิบายอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเหมือน Algorithm ยกตัวอย่างเช่น เมนูสำหรับทำอาหารต่างๆ ที่บอกส่วนประกอบและขั้นตอนวิธีการไว้ แต่ไม่เป็นขั้นเป็นตอนที่ชัดเจนนัก เช่นถ้าทำแกงจืดหมูสับ ก็จะบอกให้นำหมูสับมาใช้งานไม่ได้ลงลึกไปถึงขั้นตอนการทำหมูสับ ในส่วนนี้อาจจะเรียกว่าเป็น Prose จัดเป็น Algorithm แต่ไม่ใช้วิธีเขียน

สำหรับ Pseudo Code นั้น จะเป็นภาษาที่เข้ามาสื่อสารให้มนุษย์เข้าใจถึงโครงสร้างใน Algorithm โดยจะใช้ภาษาระดับสูง (High-level) สำหรับอธิบายในขั้นตอนต่างๆ ที่ทำให้เห็นโครงสร้างของภาษาในโปรแกรมนั้นๆ…

#INT603 เทคโนโลยีของ TfL และการลงทุนในระบบสารสนเทศ กลยุทธ์ด้านไอที

Posted on July 31, 2014 (435 views)

เทคโนโลยีของ TfL หรือ Transport for London
ข้อมูลในส่วนนี้อาจารย์เล่าถึงข้อมูลที่อยู่ภายใน Transport for London (case study) ซึ่งเรื่องราวก็จะอธิบายถึงข้อมูลการจัดการระบบขนส่งของมหานครลอนดอน โดยในเคสนี้อธิบายถึงระบบจัดการควบคุมการขนส่งทั้งรูปแบบรถไฟใต้ดิน รถไฟขนาดเล็ก รถไฟเหนือพื้น การเดินทางนํ้า รถโดยสารสาธารณะแบบประจำทาง (Bus) รวมถึงรถจักรยานให้เช่าเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมของประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตมหานครลอนดอน ซึ่งเป็นระบบที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยหลายๆด้าน โดยข้อมูลที่แสดงในส่วนผู้โดยสารเองหรือผู้จัดการเองก็แสดงผลแบบ Real time

ซึ่งอาจารย์เน้นไปเรื่องของ …

เมื่อผมต้องเสียเงินนับแสน! วิธีเอาตัวรอดจากธุรกิจที่มีความเสี่ยง..

Posted on July 29, 2014 (292 views)

เล่าเรื่องการลงในที่มีความเสี่ยงครับ ผมเป็นคนนึ่งที่จับเสือมือเปล่ามาตลอด ไม่เคยเลยที่จะลงทุนอะไรมากมาย การซื้อขายส่วนใหญ่เป็นเงินสดเกือบ 95% ของที่ทำอยู่ในรูปแบบห้างหุ้นส่วนครับ.. แต่ในการค้าขายส่วนตัวก็มีการลงทุนครับซึ่งผมเองก็ทำ e-Commerce อยู่ครับ การค้าๆขายๆ มีการลงทุนมาเกี่ยวข้อง ย่อมมีกำไรและขาดทุน

“เงินแสน” ผมหายไปเพราะอะไร?

เหตุผลที่ทำให้ผมเสียเงินเป็นแสนๆ ในช่วงเวลาเพียงแค่ 1-2 อาทิตย์ นั้นคือความประมาทและความอยากได้มากขึ้น.. (ความโลภนั้นเองครอบงำ) ทุกอย่างเกิดจากปัจจัยที่ผมความคุมไม่ได้ ผมสูญเงินจากการขนส่งทั้งหมดเกินครึ่งแสน ที่เหลือเป็นต้นทุนเพียงแค่ประมาณ 20% ครับ หลายคนสงสัยว่าทำไมค่าส่งผมแพงจัง ด้วยเหตุที่ว่าผมส่งสินค้าไปต่างประเทศครับ ไม่ได้ส่งในประเทศไทย อีกอย่างความผิดพลาดที่เกี่ยวกับข้อกำหนดในเรื่องการผ่านด่านศุลกากรประเทศปลายทางครับ ในแต่ละประเภทสินค้ามีความแตกต่างกันออกไป ในส่วนนี้เราต้องศึกษารายละเอียดให้ชัดเจนครับ ถ้าไม่ชัดเจนผมรับรองได้เลยว่าคุณจะมีปัญหาปวดหัวแบบผม..

ถ้าถามว่าผมจะทำอย่างไรต่อไปผมเองเป็นคนมีความเชื่อครับ และผมไม่เคยเลยที่จะหยุดด้วยการ “ยอมแพ้” ผมยังคงเดินต่อ.. แต่ไม่ได้ดันทุรังเดินแบบเดิม ทุกอย่างมันต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์กันไปครับ ไม่มีใครสอนหรือมาบอกเราได้ทุกเรื่องครับ ทุกอย่างเราต้องลงมือทำด้วยตัวเองแล้วเราจะรู้และสามารถแก้ปัญหาที่เราเจอได้เอง เหนื่อยบ้าง.. ท้อบ้าง.. แต่ความฝันที่มีถ้าเราไม่ลงมือทำจะเป็นได้แค่ฝันต่อไปอยู่อย่างนั้นครับ…..